PIPP

Har du spørsmål om bruken av PIPP?

Intensivsykepleier og stipendiat Bente Vederhus ved nyfødt intensiv, Haukeland Universitetssykehus er en av dem som har mest erfaring med PIPP i Norge. Om noen har spørsmål knyttet til dette smertevirderingsverktøyet kan hun kontaktes på mail: bente.vederhus@helse-bergen.no

Subscribe to RSS - PIPP

Norsk Barnesmerteforening © 2016