Om Norsk Barnesmerteforening

Norsk Barnesmerteforening er en tverrfaglig forening for alle grupper fagpersonell som har interesse for vurdering og behandling av smerter hos barn. Foreningen ble dannet 10.09.2004 og formelt stiftet 25.09.2005. Styret er bredt faglig og geografisk sammensatt av leger, sykepleiere, fysioterapeut, psykolog og farmasøyt.

Norsk Barnesmerteforenings styre valgt 11. mai 2015 for perioden 2015-17 har konstituert seg til følgende roller og oppgaver: 

Leder

Kari Sørensen

kasoer2@hotmail.com

Spesialsykepleier OUS / høgskolelektor LDH

Nestleder

Tanja Pedersen

tanja_pedersen@hotmail.com

Barnelege og neonatolog, HUS

Kasserer

Marianne Bentzen

marianne.bentzen@helse-bergen.no

Spesialsykepleier, Palliativt team, HUS

Styremedlem

Susanne Bengtsson

sus-be@online.no

Spesialsykepleier, Oppvåkning, UNN

Styremedlem

Line Holvin Jacobsen

line_h_jac@yahoo.com

Psykolog, BUPA Arendal

Styremedlem

Kristine Risum

kristine.risum@ous-hf.no

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi og stipendiat ved OUS

Styremedlem

Margrete Einen

margrete.einen@sav.no

Sykehusfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen

Vara

Line Apeland Sørensen

line.apeland.sorensen@helse-bergen.no

Barnelege, HUS

 

Valgkomite:
Tone Gulli Høivik, overlege anestesi HUS – tidligere leder
Laila Kristoffersen, intansivsykepleier og doktorgradsstipendiat - St.Olav og NTNU
Ole Closs, Barnelege - Strømmen
Marthe Skagseth, spesialsykepleier, HUS 

Våre vedtekter:

Norsk Barnesmerteforening © 2016