Videreutdanning for sykepleiere i barnepalliasjon

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr fra januar 2017 videreutdanning for sykepleiere i barnepalliasjon. Studiet er samlings- og nettbasert og går på deltid over to semestre.

Studiet er opprettet på oppdrag fra Helsedirektoratet, for å kvalifisere sykepleiere til å være sentrale ressurspersoner for barnepalliative team. Slike team er anbefalt opprettet innenfor helseregionene i Norge.

Les mer om videreutdanningen her.

Norsk Barnesmerteforening © 2016