Vi gratulerer Bente Vederhus med doktorgrad!

Mangeårig medlem av Norsk Barnesmerteforening Bente Vederhus disputerte i juni. Bentes doktorgrad omhandler hovedsaklig livskvalitet og emosjonelle problemer og atferdsvansker etter ekstrem prematur fødsel i longitudinelt perspektiv.

Den ene artikkelen (artikkel nr. 2 i doktorgraden) omhandlet smerteopplevelse ved 18 års alder: Pain tolerance and pain perception in adolescents born extremly pretem. Link til PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23031397

Les mer om Bente og hennes doktorgrad på Universitetet i Bergen sine nettsider

Norsk Barnesmerteforening © 2016