Vi gratulerer Anne-Berit Krogh med doktorgrad

Anne-Berit Krogh disputerte 31. august i år for PhD-grad i klinisk medisin med tittelen “Headache among adolescents in the general population: Prevalence, impairment and assessment methods”.

Anne-Berit er sykepleier og høgskolelektor ved Institutt for sykepleievitenskap ved NTNU.  Anne Berit har lenge interessert seg for smerteproblematikk hos barn og unge, hun har blant annet vært med i styret til Norsk Barnesmerteforening.

Vi gratulerer så mye!

Vil du lese mer om Anne-Berit sitt arbeid, se her.

Norsk Barnesmerteforening © 2016