Vårseminaret 2018: Susanne Molin Friis

Susanne Molin Friis er anestesisykepleier og barnesmertesykepleier, hun arbeider på Videncenter for Børnesmerter og palliativ team for børn og unge ved Rigshospitalet i København

Hun vil undervise oss i ulike medikamentelle og ikke medikamentelle teknikker som kan benyttes til smertelindring av barn ved smertefulle prosedyrer. 

Vi gleder oss!

Norsk Barnesmerteforening © 2016