Vårseminaret 2017:Gro Askland Øyehaug

Gro Askland Øyehaug er spesialist i psykomotorisk fysioterapi (MNFF). Hun jobber i Follo Fysioterapi. Hun er også tilknyttet FYSIOPRIM, Institutt for helse og samfunn, avd. helsefag, Universitetet i Oslo. 

 

Hun har jobbet med et prosjekt på videregående skoler i Ski kommune, der hun har sett på stressrelaterte plager hos elevene. 

Erfaringen fra dette prosjektet vil hun dele med oss i foredraget "Ungdom, kropp og stressrelaterte plager".

Vi gleder oss!

Norsk Barnesmerteforening © 2016