Vårseminaret 2017: Lill Nybro

Lill Nybro jobber som ledende spesialsykepleier ved barneintensivavdelingen OUS. Hun har mange års erfaring som spesialsykepleier og  praksisveileder ved barneintensiv avdeling og postoperativ avdeling.

Sammen med Torgun Næss har hun gjennomført en undersøkelse om hvordan barn og unge opplever den smertebehandlingen de får. 

Resultatene av denne undersøkelsen vil hun dele med oss på vårseminaret. 

Vi gleder oss!

Norsk Barnesmerteforening © 2016