Vårseminaret 2017: Henrik Børsting Jacobsen

Henrik Børsting Jacobsen er psykolog og forsker. Han jobber ved avdeling for smertebehandling ved Oslo Universistetssykehus. I sin doktoravhandling så han på sammenhengen mellom stress og kroniske smerter og plager. Etter dette har han fortsatt å forske på ulike aspekter knyttet til kronisk smerte.

På vårseminaret vil han dele noe av sin kunnskap med oss under overskriften "smerte og søvn". Vi gleder oss!

Norsk Barnesmerteforening © 2016