Vårseminaret 2017: Anja Hetland Smeland.


Anja Hetland Smeland er barnesykepleier og fag- og forskningssykepleier ved Kirurgisk avdeling for barn (KAB), OUS, hun er også stipendiat ved UiO.

Smeland har arbeidserfaring fra barnekirurgen og barneintensiv ved Ullevål og Rikshospitalet.


Hun forsker på postoperativ smertebehandling av barn og har nylig gjennomført studien «Pediatric Pain Management Practices in Postoperative Units – an Intervention Study».

Hun er også med i arbeidsgruppen som utarbeider Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn, ledet av Ingrid Grønlie, Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.


På vårseminaret deler hun sine funn og erfaringer fra overnevnte studie under overskriften;

"Hvordan smertebehandler vi barn og unge?".

Vi gleder oss!


For påmelding til Norsk barnesmerteforenings vårseminar se her.

Norsk Barnesmerteforening © 2016