Tannhelse hos barn med sjeldne medisinske tilstander

NBSF er en tverrfaglig forening og smerterproblematikk relatert tannbehandling hos barn er et viktig tema. Besøk gjerne nettsiden til barnetannlegene og TACO-senteret. På siste vårkurs holdt Anvor Rossow et meget inspirerende og engasjerende foredrag fra sin hverdag på TACO-senteret. TACO-senteret er et landsdekkende kompetansesenter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander (http://www.lds.no/subpage.asp?PageCat=280&NewsCat=269&iMenuId=1347).

 http://foreninger.uio.no/nfpedodonti/

Norsk Barnesmerteforening © 2016