Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn

 

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har de siste årene arbeidet med nye retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn, høringen er nylig avsluttet men er du nyskjerrig kan du lese høringsutkastet dersom du følger linken under. 

https://www.legemidlertilbarn.no/helsepersonell/Sider/horing-smerteretni...

Norsk Barnesmerteforening © 2016