Kjønnslemlestelse: Fysisk og psykisk helsehjelp for jenter og kvinner utsatt for kjønnslemlestelse

Dette prosjektet er det første vi vet om som tilnærmer seg behovet for fysisk og mental helsehjelp som skyldes kjønnslemlestelse og undersøker organisering av helsetjenestene, tilgjengelighet av dem og bruk av helsetjenestene på primær- og spesialisert nivå. Det er også det første som tilnærmer seg helsetjenestenes funksjon fra perspektivet til både minoritetsmiljøer og det profesjonelle helsesystem.

Kjønnslemlestelse: Fysisk og psykisk helsehjelp for jenter og kvinner utsatt for kjønnslemlestelse

Norsk Barnesmerteforening © 2016