Bruk av tvang ved innleggelse av perifer venekanyle.

Vi gratulerer barnesykepleier og PhD Edel Jannecke Svendsen med sin doktorgrad 21.03.18. Svendsen har sett på bruk av fysisk tvang hos førskolebarn ved innleggelse av perifer venekanyle

Avhandlingen har tittelen: Restraint during medical procedures in hospitalized preschool children - An exploratory study.

Les abstract til en av artiklene her.

Fysisk tvang på barn kan forekomme under medisinske prosedyrer i sykehus. Praksisen er problematisk fordi den potensielt kan være et traume for barnet. Videofilm, feltnotater og intervjuer ble brukt for å studere tvang under innleggelse av perifer venekanyle. Førskolebarn, foreldre, leger og sykepleiere deltok i studien. Det ble utviklet en typologi om barns uttrykk under prosedyren: protest, flukt og resignasjon. Videre ble det identifisert hvordan foreldre og helsepersonell overså barnets sterke protester ved å holde en pågående hverdagslig samtale mens barnet ble holdt fast. Perspektivene til sykepleiere, leger og foreldre ble utforsket. Helsepersonell hadde lite faglig bevissthet om tvang men forsøkte å begrense bruken. De mente at foreldrene påvirket tvangen. Foreldre var usikre på hvilken kvalitet på prosedyren de kunne forvente og hvilken rolle de selv hadde i situasjonen. Resultatene kan bidra til å bedre anerkjenne barns meninger og følelser, og øke bevisstheten om de uklare roller foreldrene er forventet å påta seg under medisinske prosedyrer. Det er videre behov for å utvikle alternativer til tvang

 

Norsk Barnesmerteforening © 2016