Da er siste oppdaterte versjon av programmet for vårkurset tilgjengelig! Håper så mange som mulig får anledning til å delta. Velkommen skal dere være!

I samarbeid med "Ja til lindrende enhet og omsorg for barn" arrangerer Barnesykepleierforbundet en konferanse hvor målet for er å gi grunnleggende innføring i hva palliasjon er.

Kari Sørensen og Hilde Wøien gjort en studie hvor de har sett på at analgetika, sedasjon og lindrende tiltak ikke alltid gis i samsvar med de prosedyrene som vurderes som mest smerte- fulle eller s

Torsdag 10 Mai er hovedtema akutt smerte. Fredag 11 Mai barn er hovedtema barn som ikke kan varsle om egen smerte, samt spørsmål omkring når smerten vedvarer. Se kursprogram i vedlegget.

Norsk smerteforening (NOSF) arrangerer kurs på Rikshospitalet 19 og 20 Januar. Hodepine hos barn og ungdom er et av flere aktuelle tema. www.norsksmertef

Ved Nyfødt intensiv, St. Olavs Hospital i Trondheim ble en studie om smertelindring ved nedleggelse av ernæringssonde til premature barn publisert i Pediatrics i Mai 2011. Studien ble også presentert i artikkel og videoformat av Reuters.
Alle rettigheter til denne videoen tilhører Reuters
http://www.thedoctorschannel.com/view/pacifier-and-sucrose-combo-relieve...

Norsk Barnesmerteforening har fått nye hjemmesider. Vi håper de nye hjemmesidene vil være mer brukervennlige og oversiktlige enn de gamle.

Det er fullt av nyttige artikler!

Sider

Norsk Barnesmerteforening © 2016