Kom gjerne med tips om verktøy som brukes på de ulike pasientgrupper som vi kan legge under denne fanen!

I det siste nyhetsbrevet fra WHO kommer de med nye opioid-doseringer og til barn i ulike aldersgrupper. 

Se mer under fanen Prosjektmidler

Fasit til spørreskjemaet finnes, og dette kan man få ved å henvende seg direkte via mailadresse på introduksjonsarket eller til en av oss nettredaktørene i NBSF

Forslag til retningslinjer ved prosedyresmerter hos nyfødte

At det kan være smertefullt rent psykisk å være tenåring, er det liten tvil om.

Smertekongress i Firenze i Oktober 2013!

Barn uten talespråk har reduserte forutsetninger for å formidle smerte enn andre barn.  De er i risiko for ikke å bli forstått og dermed ikke få nødvendig hjelp til lindring av sine smerter.  Dansk

Da er siste oppdaterte versjon av programmet for vårkurset tilgjengelig! Håper så mange som mulig får anledning til å delta. Velkommen skal dere være!

I samarbeid med "Ja til lindrende enhet og omsorg for barn" arrangerer Barnesykepleierforbundet en konferanse hvor målet for er å gi grunnleggende innføring i hva palliasjon er.

Kari Sørensen og Hilde Wøien gjort en studie hvor de har sett på at analgetika, sedasjon og lindrende tiltak ikke alltid gis i samsvar med de prosedyrene som vurderes som mest smerte- fulle eller s

Sider

Norsk Barnesmerteforening © 2016