"Solomon tematiserer annerledeshet og hvordan både samfunnet og enkeltmennesker forholder s

Nå ligger årsmelding for NBSF tilgjengelig under fanen "om NBSF"

Dette abstinensskjemaet er oversatt til norsk av Silje Ingvild Fuglseth Scheen og Astri Maria Lang, OUS-RH i 2011. Her finner dere også to artikler om skjemaet.

Under fagstoff finner dere dette skjemaet 

NBSF er en tverrfaglig forening og smerterproblematikk relatert tannbehandling hos barn er et viktig tema. Besøk gjerne nettsiden til barnetannlegene og TACO-senteret.

Forfatteren av denne artikkelen er Bente Vederhus som er intensivsykepleier og stipendiat ved nyfødt intensiv, Haukeland Universitetssykeus.

Kom gjerne med tips om verktøy som brukes på de ulike pasientgrupper som vi kan legge under denne fanen!

I det siste nyhetsbrevet fra WHO kommer de med nye opioid-doseringer og til barn i ulike aldersgrupper. 

Se mer under fanen Prosjektmidler

Fasit til spørreskjemaet finnes, og dette kan man få ved å henvende seg direkte via mailadresse på introduksjonsarket eller til en av oss nettredaktørene i NBSF

Sider

Norsk Barnesmerteforening © 2016