myShield™ er utviklet for å hjelpe barn som er engstelige for sår, blod og nåler.

Legemiddelverket anbefaler at kodein ikke skal brukes hos barn og ungdom etter gjennomgått tonsillektomi/adenoidektomi på grunn av søvnapne. Kodein skal heller ikke brukes av ammende eller hos pasienter som har en kjent ultrarask metabolisme.

Her kan du se 5 videoer om smerter hos barn. Gi tilbakemelding til NBSF på ved å gå inn på "Tips nettredaktørene" om hvilken du synes er best!

Se en video som forklarer langvarig smerte og teknikker for å modifisere smerteopplevelsen.

Kai er barnesykepleier og en engasjert smertekontakt ved KAB 3 barnekirurgisk avdeling for ØNH og ortopedi, OUS. Kai har skåret så mye smerte at linjalen er utslitt.

Randi er sykepleier med en langvarig interesse for smerter hos nyfødte og små barn. I årene 2003-2005 ledet hun en intervensjonsstudie for å bedre smertebehandlingen ved nyfødt intensiv avdelingene i Vestfold og Telemark.

Oslo Universitetssykehus har laget to filmer for å forberede barn og ungdom før operasjon.

Kan hudkontakt bidra til at nyfødte har mindre vondt ved smertefulle prosedyrer? Se Cochrane review fra 2014.

Driver du med forskning, fagutvikling eller andre prosjekter innen barn og smerte? Ønsker du/dere å dele dette med andre innen fagmiljøet?

Eva Carlsen har laget et fint referat fra smertekonferansen i Stockholm i fjor sommer. Les mer her.

I en Cochrane gjennomgang har de sett på studier hvor sukker er brukt som smertelindring hos nyfødte og premature.

"Solomon tematiserer annerledeshet og hvordan både samfunnet og enkeltmennesker forholder s

Nå ligger årsmelding for NBSF tilgjengelig under fanen "om NBSF"

Sider

Norsk Barnesmerteforening © 2016