Fagstoff

Forslag til retningslinjer ved prosedyresmerter hos nyfødte

At det kan være smertefullt rent psykisk å være tenåring, er det liten tvil om.

Barn uten talespråk har reduserte forutsetninger for å formidle smerte enn andre barn.  De er i risiko for ikke å bli forstått og dermed ikke få nødvendig hjelp til lindring av sine smerter.  Dansk

Da er siste oppdaterte versjon av programmet for vårkurset tilgjengelig! Håper så mange som mulig får anledning til å delta. Velkommen skal dere være!

Kari Sørensen og Hilde Wøien gjort en studie hvor de har sett på at analgetika, sedasjon og lindrende tiltak ikke alltid gis i samsvar med de prosedyrene som vurderes som mest smerte- fulle eller s

Sider

Norsk Barnesmerteforening © 2016