Fagstoff

Kan hudkontakt bidra til at nyfødte har mindre vondt ved smertefulle prosedyrer? Se Cochrane review fra 2014.

I en Cochrane gjennomgang har de sett på studier hvor sukker er brukt som smertelindring hos nyfødte og premature.

"Solomon tematiserer annerledeshet og hvordan både samfunnet og enkeltmennesker forholder s

Dette abstinensskjemaet er oversatt til norsk av Silje Ingvild Fuglseth Scheen og Astri Maria Lang, OUS-RH i 2011. Her finner dere også to artikler om skjemaet.

Forfatteren av denne artikkelen er Bente Vederhus som er intensivsykepleier og stipendiat ved nyfødt intensiv, Haukeland Universitetssykeus.

I det siste nyhetsbrevet fra WHO kommer de med nye opioid-doseringer og til barn i ulike aldersgrupper. 

Fasit til spørreskjemaet finnes, og dette kan man få ved å henvende seg direkte via mailadresse på introduksjonsarket eller til en av oss nettredaktørene i NBSF

Sider

Norsk Barnesmerteforening © 2016