Fagstoff

Et kort innlegg om vanlige smerter hos ungdom fra Forskning.no

People who suffer from psychiatric disorders are burdened with a high prevalence of chronic illnesses and pain, but evidence on pain prevalence among adolescents with psychiatric disorders is scarc

Har voksne med ADHD tilsvarende motoriske vansker som barn med ADHD målt med MFNU? Diskriminerer deltestene i MFNU mellom voksne diagnostisert med ADHD og en kontrollgruppe med voksne uten ADHD?

«Lev godt med sykdom» er en ny selvhjelpsbok skrevet av psykologene Elin Fjerstad og Torkil Berge ved Diakonhjemmet Sykehus. Boken er ment som en hjelp til å være en konstruktiv støttespiller for den syke.

Interessant artikkel om barn med kroniske smertetilstander og viktigheten av en god relasjon mellom pasienten og helsepersonell.

 

Smerte ved lokalbedøvelse anses ofte som et nødvendig onde, men kan reduseres ved hjelp av enkle tiltak.

Det er studier som viser at det i mange sammenhenger er trygt å bruke virkestoffet keterolac som postoperativ smertelindring til barn. Ketorolac er et NSAID som er kjent for mange under handelsnavnet Toradol.

På noen sykehus er det likevel vanskelig å få gehør for dette, særlig blant ortopeder. Da kan det være nyttig å se på denne artikkelen.

Artikkel hentet fra hjemmesiden Avdeling for Barn og unges psykiske helse, Sørlandets sykehus. www.abup.no

Sider

Norsk Barnesmerteforening © 2016