WAT- Abstinensskjema

Dette abstinensskjemaet er oversatt til norsk av Silje Ingvild Fuglseth Scheen og Astri Maria Lang, OUS-RH i 2011. Her finner dere også to artikler om skjemaet.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24308089

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22093817

Norsk Barnesmerteforening © 2016