Vurdering av smertelindring og sedasjon hos barn på respirator ved hjelp av Comfort Scale

Kari Sørensen og Hilde Wøien gjort en studie hvor de har sett på at analgetika, sedasjon og lindrende tiltak ikke alltid gis i samsvar med de prosedyrene som vurderes som mest smerte- fulle eller slik man mener de burde brukes. 

http://www.sykepleien.no/Content/645563/artikkel_sorensen_6028.pdf

Norsk Barnesmerteforening © 2016