Sukker som smertelindring. Hva er status?

I en Cochrane gjennomgang har de sett på studier hvor sukker er brukt som smertelindring hos nyfødte og premature.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.helsebiblioteket.no/pubmed/23440783

Norsk Barnesmerteforening © 2016