Smertevurdering av barn 0-18 år

På OUS er det denne høsten er det utarbeidet en ny kunnskapsbasert fagprosedyre for smertevurdering av barn mellom 0-18 år.  

Systematisk smertevurdering er nødvendig for å kunne gi god smertelindring og evaluere effekten av både medikamentelle og ikke-medikamentelle smertelindrende tiltak.

Denne prosedyren beskriver hvordan barns smerter vurderes, samt forslag til verktøy som kan brukes til å måle smerteintensitet hos barn i alderen 0-18 år. Smertevurdering av premature barn vil bli inkludert senere.

http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/smertevurdering-av-...

Norsk Barnesmerteforening © 2016