Ny forskningsartikkel: Sykepleieres bruk av ikke-farmakologiske tilnærmingsmåter innebærer mer enn smertelindring

Stipendiat og sykepleier Edel Jannecke Svendsen og professor Ida Torunn Bjørk har intervjuet 14 erfarne sykepleiere med hensikt å undersøke bruk av ikke-farmakologisk tilnærming til smerter hos barn. Funnene indikerer at ikke-farmakologiske tiltak i forbindelse med smertefulle prosedyrer tilpasses hvert enkelt barn og fremmer og opprettholder samarbeid mellom barn og sykepleier. Artiklen er publisert i Journal of Pediatric Nursing 

http://www.pediatricnursing.org/article/S0882-5963(14)00046-3/abstract


Norsk Barnesmerteforening © 2016