Ikke gi kodein til barn! Hva gir vi da mot sterke smerter?

Dette er tittelen på et foredrag Christina Brudvik holdt på Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn sitt seminar i juni 2015. Temaet er stadig aktuelt, lysbildene fra presentasjonen gir en fin oversikt over problemstillingen og er informativ, med gode tips til smertelindring av sterke smerter i allmennpraksis, på legevakt og poliklinikk. Presentasjonen finner du her

Christina Brudvik er spesialist i allmennmedisin og 1. amanuensis ved Bergen Legevakt, og styringsgrupperepresentant i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. 

Programmet for hele seminaret der presentasjonen ble holdt ligger her. Mer om Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn: www.legemidlertilbarn.no 

Norsk Barnesmerteforening © 2016