Hvorfor skal vi ikke bruke kodein til barn?

Statens Legemiddelverk sine anbefalinger er at kodein ikke skal brukes hos barn og ungdom fra 0 til 18 år som smertebehandling etter gjennomgått tonsillektomi/adenoidektomi på grunn av søvnapne. Kodein skal heller ikke brukes av ammende eller hos pasienter som har en kjent ultrarask metabolisme.

http://legemiddelverket.no/Nyheter/NYL/Documents/2014/NYL_nr.10_27.%20ma...

Norsk Barnesmerteforening © 2016