Hvordan kan smerte hos barn uten talespråk oppdages?

Barn uten talespråk har reduserte forutsetninger for å formidle smerte enn andre barn.  De er i risiko for ikke å bli forstått og dermed ikke få nødvendig hjelp til lindring av sine smerter.  Danske VIKOM gjengir resultater fra nyere forskning og gir tips om redskaper for oppdagelse av smerte.

http://www.tks2.no/ask/?p=890

 

Norsk Barnesmerteforening © 2016