Guidelines for procedural pain in the newborn

Forslag til retningslinjer ved prosedyresmerter hos nyfødte

Norsk Barnesmerteforening © 2016