Andrew Solomon: Langt fra stammen, Press forlag 2013

"Solomon tematiserer annerledeshet og hvordan både samfunnet og enkeltmennesker forholder seg til til "de andre"" 
Heidi Borud, Aftenposten

Norsk Barnesmerteforening © 2016