Ønsker du deg en smertelinjal?Vi har fått laget smertelinjaler med ansiktsskala, med
logoen vår på. Se bildene.


Alle som kommer på vårseminaret vil få en linjal gratis, men det er også mulig å bestille slike linjaler fra oss.


Hver linjal koster kr. 20,-, og minstebestilling er 10 linjaler.

Beløpet for må innbetales på vår konto før vi sender ut linjalene. 

 

Kontonr. 1645.13.94227 

Norsk Barnesmerteforening (NBSF)
v/ Marianne Bentzen
Måseskjerveien 14
5035 Bergen

Bestilling kan gjøres via dette skjemaet, eller på e-post til Margrete Einen.
Bilde av begge sider av smertelinjalene: 

Norsk Barnesmerteforening © 2016