Norsk Barnesmerteforenings tverrfaglige seminar 8. mai 2017

Dato: 
Mandag, mai 8, 2017 - 08:30

Velkommen på tverrfaglig seminar

Hovedtema: 

Smerter hos barn og unge med kreft

Postoperativ smertebehandling av barn og ungdom

Langvarige smerter og helseplager hos barn og unge (hodepine, selvskading, søvn og stress)

Se detaljert program her

Lenke til evalueringsskjema til bruk etter vårseminaret.  

Sted: Oslo, Lovisenberg Diakonale Høyskole, auditorium 7.

Pris kr. 1300,- (studenter 1000,-)

Bindende påmelding via dette skjemaet.

 

 Velkommen til seminar!

 

Kurset er forhåndsgodkjent for følgende utdanninger: 

Sykepleie: 8 timer klinisk sykepleie/spesialsykepleie.

Psykologer: 8 timers vedlikeholdelsesaktivitet.

Farmasøyter:5,5 FEVU poeng.

Barnesykdommer: 7 timer valgfritt kurs for LIS samt spesialist etterutdanning.

Anestesiologi: 6 timer spesialist etterutdanning.

Barne- og ungdomspsykiatri:6 timer spesialist etterutdanning.

Allmennmedisin: 6 timer valgfrie kurspoeng for videre- og etterutdanning.

 

 

 

Norsk Barnesmerteforening © 2016