Fag, leder og lærerkonferanse, og vårseminar 2018. Norsk sykepleierforbund.

Dato: 
Mandag, januar 8, 2018 - 20:30


Barnesykepleierforbundet inviterer ledere og fagsykepleiere fra landets barne og ungdomsklinikker. Lektorer fra landets utdannings institusjoner og BSF faggruppeledere i landets fylker til Fag, leder og lærer konferanse 16. April. 

Barnesykepleierforbundet inviterer landets spesialsykepleiere og sykepleiere ved landets nyfødt, barne- og ungdomsavdelinger til Vårseminar 17. - 18. April. 

For mer informasjon og påmelding: 

https://www.nsf.no/vis-artikkel/3622164/560671/Fag-leder-og-laerer-konferanse-og-Vaarseminar-2018

Norsk Barnesmerteforening © 2016