Henrik Børsting Jacobsen er psykolog og forsker. Han jobber ved avdeling for smertebehandling ved Oslo Universistetssykehus.

Årsmelding for 2015 og 2016 er klar, og vil bli presentert på seminaret 8. juni.

Her kan du lese om Norsk Barnesmerteforenings aktiviteter de to siste årene. 

Lill Nybro jobber som ledende spesialsykepleier ved barneintensivavdelingen, OUS. Hun har mange års erfaring som spesialsykepleier og praksisveileder ved barneintensiv avdeling og postoperativ avdeling.

Torgun Næss er barnesykepleier med master. Hun er nå ansatt ved øyeavdelingen, OUS og har mange års erfaring fra barnekirurgen og barneintensiv ved OUS.

Eva-Mari Andersen er langtidsoverlevende etter kreft i tenårene. Hun er spesialpedagog og har skrevet masteroppgaven ‘Sorg i sykdomstid. Unge kreftoverlevendes beretninger om tapet av en venn med samme sykdoms om dem selv’.

"Ungdom, kropp og stressrelaterte plager."
Gro Askland Øyehaug er spesialist i psykomotorisk fysioterapi (MNFF). Hun jobber i Follo Fysioterapi og er tilknyttet FYSIOPRIM.

Har du ikke fått meldt deg på vårseminaret enda? Meld deg på innen 28.april. Velkommen!

"Tensjonshodepine og mestringsstrategier".

"Selvskading og smerte som uttrykk for sosialt press".

"Smerter hos barn og ungdom med kreftsykdom."
Torsvik er overlege ved onkologisk avdeling, Barne-og Ungdomsklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen.

"Hvordan smertebehandler vi barn og unge?".
Anja Hetland Smeland er barnesykepleier og fag- og forskningssykepleier ved Kirurgisk avdeling for barn (KAB), OUS, hun er også stipendiat ved UiO.

Vi er ikke enig i loven om at gutter i Norge kan omskjæres uten eget samtykke. Men når loven først er vedtatt, er vi opptatt av at de smertelindres ordentlig, skriver Tanja Pedersen og Kari Sørensen i Norsk Barnesmerteforening.

Anne-Berit Krogh disputerte 31. august i år for PhD-grad i klinisk medisin med tittelen “Headache among adolescents in the general population: Prevalence, impairment and assessment methods”.

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr fra januar 2017 videreutdanning for sykepleiere i barnepalliasjon. Studiet er samlings- og nettbasert og går på deltid over to semestre.

Vi har fått trykket smertelinjaler med ansiktsskaler, disse vil bli delt ut til deltakere på årets seminar og de selges for 20,- til andre.

Anette Winger, tidligere smertesykepleier ved OUS, har forsket på smerte hos ungdom med CSF/ME. 

Vi gratulerer så mye!

 

Styret har vedtatt at medlemskap i Norsk Barnesmerteforening skal være gratis!

Styret i Norsk Barnesmerteforening er forsterket med barnefysioterapeuten Kristine Risum!

Sider

Norsk Barnesmerteforening © 2016