Hold av 7. mai - da er det klart for årets seminar!

Vil du lære mer om smertebehandling av barn, teknikker til bruk ved smertelindring og om NIDCAP-behandling av nyfødte?

På OUS er det denne høsten er det utarbeidet en ny kunnskapsbasert fagprosedyre for smertevurdering av barn mellom 0-18 år.  

Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens barnsjukhus er oppdaterte i 2016. 

 

Dette prosjektet er det første vi vet om som tilnærmer seg behovet for fysisk og mental helsehjelp som skyldes kjønnslemlestelse og undersøker organisering av helsetjenestene, tilgjengelighet av de

Retningslinjene er på høring, med frist 1. september.

Interessant artikkel om barn med kroniske smertetilstander og viktigheten av en god relasjon mellom pasienten og helsepersonell.

 

Smerte ved lokalbedøvelse anses ofte som et nødvendig onde, men kan reduseres ved hjelp av enkle tiltak.

Årsmelding for 2015 og 2016 er klar, og vil bli presentert på seminaret 8. juni.

Her kan du lese om Norsk Barnesmerteforenings aktiviteter de to siste årene. 

Her finner du referat fra vårseminaret og presentasjon av foredragsholderne. 

 

Vi er ikke enig i loven om at gutter i Norge kan omskjæres uten eget samtykke. Men når loven først er vedtatt, er vi opptatt av at de smertelindres ordentlig, skriver Tanja Pedersen og Kari Sørensen i Norsk Barnesmerteforening.

Anne-Berit Krogh disputerte 31. august i år for PhD-grad i klinisk medisin med tittelen “Headache among adolescents in the general population: Prevalence, impairment and assessment methods”.

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr fra januar 2017 videreutdanning for sykepleiere i barnepalliasjon. Studiet er samlings- og nettbasert og går på deltid over to semestre.

Vi har fått trykket smertelinjaler med ansiktsskaler, disse selges for 20 kr pr.stk.

Anette Winger, tidligere smertesykepleier ved OUS, har forsket på smerte hos ungdom med CSF/ME. 

Vi gratulerer så mye!

 

Styret har vedtatt at medlemskap i Norsk Barnesmerteforening skal være gratis!

Styret i Norsk Barnesmerteforening er forsterket med barnefysioterapeuten Kristine Risum!

Mangeårig medlem av Norsk Barnesmerteforening Bente Vederhus disputerte i juni. Hun har i oppfølgingsstudier sett på bl. a. livskvalitet og atferdsvansker etter ekstrem prematur fødsel.

Det trenger ikke gjøre vondt!

Dette er et canadisk prosjekt i regi av Centre for Pediatric Pain Research, initiativet er ledet av Christine Chambers. Sosiale media skal tas i bruk for å gi foreldre tilgang til informasjon om ulike forskningsbaserte strategier for hvordan de kan lindre smerter hos sine barn.

Sider

Norsk Barnesmerteforening © 2016